Draagvlak creëren voor een medewerkerstevredenheidsonderzoek

Draagvlak creëren voor een medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkers zijn de sleutel tot succes. Des te belangrijker dat zij zich gehoord en gewaardeerd voelen. Door het inzetten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek kom je er snel achter wat er speelt onder jouw medewerkers en wat hun drijfveren zijn. Maar hoe start je hiermee? En misschien het belangrijkst: hoe zorg je voor voldoende draagvlak onder medewerkers en directieleden? 


Bij het optimaliseren van jouw employee experience, is de eerste stap vaak het doen van een onderzoek. Zo kom je er niet alleen achter waar je als werkgever goed op scoort, maar krijg je ook gelijk inzicht in de mogelijke verbeterpunten. Om hier het meeste uit te halen, is het belangrijk dat het onderzoek ondersteund wordt door medewerkers en directie. Draagvlak creeren dus. Maar dat bestaat niet alleen het doorgeven van je plan. Door je medewerkers vanaf het begin te betrekken, heb je de meeste kans op succes. Maak gebruik van de jarenlange ervaring van jouw medewerkers. Luister naar ideeën en voorstellen die ze hebben over jouw plan of verandering.

Sterk commitment van leidinggevenden

Naast toewijding vanuit HR, is het belangrijk dat je de leidinggevenden en medewerkers in elke fase van het onderzoekstraject zoveel mogelijk betrekt. Hiermee creëer niet alleen draagvlak, maar raakt iedereen gemotiveerd om het medewerkersonderzoek tot een succes te maken. 

Het doen van een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een investering. Niet alleen in kosten en inzet, maar ook in de tijd die je vraagt van je medewerkers. Geef medewerkers daarom voldoende ruimte om het onderzoek in te vullen, en spoor leidinggevenden aan hier tijd voor in te plannen.

Je onderzoek aankondigen

Het aankondigen van een medewerkerstevredenheidsonderzoek kan op verschillende manieren. Hoe eerder je de plannen deelt, hoe meer tijd de medewerkers hebben om het idee op zich in te laten werken. Denk daarbij aan manieren die passen bij jouw organisatie. Ben je een creatief bedrijf? Ga dan creatief om met je communicatie. Werk je juist veel met intranet, dan zou je dit medium ook kunnen inzetten. 

Start bijvoorbeeld met het sturen van een mailing vanuit HR. Zo’n mailing kan je opsplitsen in verschillende onderdelen. Zo kan je een complete mailflow opzetten om de doelstellingen en het proces goed te aan te kondigen. De doelstellingen kunnen per organisatie verschillen, maar kunnen ook binnen verschillende teams van elkaar verschillen. Zo kan het ene team bijvoorbeeld het ziekteverzuim willen verlagen, terwijl het andere team een betere omzet wil behalen waardoor banen behouden blijven. Door deze doelen te delen, zien medewerkers zelf de toegevoegde waarde van het onderzoek, wat het draagvlak zal vergroten.

Weten je medewerkers de doelstellingen? Dan is het belangrijk dat ze weten wanneer het onderzoek start en eindigt. Maak ook de overweging of je wil dat het medewerkerstevredenheidsonderzoek anoniem is, of niet. Beide opties hebben voor- en nadelen, aan jou de taak om dit vooraf te beslissen en duidelijk te communiceren. Bij een niet-anoniem onderzoek, kan het voorkomen dat medewerkers de vragen niet eerlijk beantwoorden. Bijvoorbeeld omdat zij bang zijn dat ze afgerekend worden op hun antwoorden. Het kan je echter ook helpen bij het opvolgen van de negatieve reacties. Iets om over na te denken dus.

Sluit je mailflow af met een schets van het opvolgingsproces. Wat ga je als bedrijf doen met de resultaten? Wanneer is het onderzoek geslaagd en wanneer horen de medewerkers meer over de uitkomst?     

Transparantie naar de medewerkers

Je medewerkerstevredenheidsonderzoek is eindelijk uitgestuurd. Na het creëren van draagvlak en het uitsturen van de survey is het wachten tot de antwoorden binnenstromen. Als dit proces eenmaal in volle gang is, is het cruciaal om te blijven communiceren over de voortgang. Blijven de reacties uit? Organiseer dan wat extra mogelijkheden om meer te vertellen over het doel van het onderzoek. Organiseer bijvoorbeeld een webinar of plan een lunchmeeting in waarin er per team aandacht wordt besteed aan het onderzoek. 

Deel ook wanneer het juist goed gaat qua responses op je survey. Door deze successen te vieren wordt blijft de survey in de gedachtegang van je medewerkers en zullen zij anderen aansporen het onderzoek ook in te vullen. Na een bepaalde tijd - bijvoorbeeld één week - is het handig om een reminder uit te sturen. Hiermee verhoog je de response en is het onderzoek weer even top of mind bij je collega’s.

Het delen van de resultaten

Wanneer je onderzoek is afgerond, is het belangrijk de resultaten zo snel mogelijk te delen en duidelijkheid te geven over het vervolgproces. Je kunt dit op meerdere manieren doen. Deel bijvoorbeeld eerst de uitkomsten die organisatiebreed zijn en ga pas later in op de resultaten per team of afdeling. Er zijn zullen altijd hoger en lager scorende afdelingen zijn. Door deze resultaten te delen met iedereen, kunnen teams van elkaar leren. 

Stel samen met je medewerkers een actieplan op om de punten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen, aan te pakken. Het is belangrijk dat iedereen achter de actiepunten staat. Zo vergroot je de kans van slagen en je verkleint eventuele verwarring over prioriteiten. 

Ook starten met een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

EXWil jij ook aan de slag met de optimalisatie van jouw employee experience en onderzoek doen naar de drivers van jouw medewerkers? Met de surveys van Insocial is dat mogelijk! 

Vraag een demo aan