Een goede employee experience voor alle generaties

Een goede employee experience voor alle generaties

Employee experience. Hét type ervaring dat gaat over het voldoen aan de behoeften van werknemers om zo het beste uit ze te halen. Of het nu gaat om het ontwikkelen van bepaalde carrièredoelen, het belang van vrijdagmiddagborrels of het contact met collega's - employee experience omvat de gehele reis van een medewerker. Maar medewerkers hebben allemaal verschillende behoeften. Zeker wanneer zij tot verschillende generaties behoren. Hoe ga je om met de wensen van elke generatie? En hoe zorg je ervoor dat iedereen een optimale werknemerservaring beleeft?


Het bieden van een goede employee experience is complex. Die complexiteit neemt toe als je bedenkt hoeveel verschillende generaties werknemers er momenteel zijn. Zo zijn er de babyboomers (geboren tussen 1946-1964), generatie X (geboren tussen 1965-1980), millennials (geboren tussen 1981-1996) en generatie Z (geboren tussen 1996-2012). Vier verschillende generaties met verschillende normen en waarden op één werkvloer. Toch hebben ze ook een overeenkomst met elkaar: ze werken allemaal met elkaar samen.

Een uitdaging vol kansen

De diversiteit tussen generaties brengen diverse uitdagingen met zich mee. Verschillende generaties kunnen moeite hebben om elkaars waarden en werkstijlen te begrijpen. Ondanks de uitdagingen, biedt diversiteit ook grote kansen. Collega’s van verschillende generaties kunnen groeien en van elkaar leren wanneer ze samenwerken en luisteren naar elkaars ideeën en ervaringen. Wanneer je als werkgever stimuleert om verschillende generaties met elkaar samen te laten werken, kijken werknemers vanuit andere invalshoeken. Dit leidt tot nieuwe ideeën die wellicht mooie resultaten met zich meebrengen.  

Zes manieren voor harmonie tussen meerdere generaties

Werkplekken vertonen dus meer generatieverschillen dan ooit tevoren. Des te belangrijker om iedereen harmonieus samen te laten werken. Laten we dieper induiken op zes manieren om te een goede samenwerking te realiseren binnen een mix van meerdere generaties.

1. Zorg voor respect

Het maakt niet uit hoe oud of hoe ervaren we zijn, we verlangen allemaal naar onderling respect. Zo hebben schoolverlaters respect voor de senioriteit van oudere generaties, die zich op hun beurt weer moeten aanpassen naar het talent en potentieel van jongere generaties. 

Toch is dat vaak makkelijker gezegd, dan gedaan. De sleutel tot respect voor andere generaties is begrijpen en accepteren dat zij anders werken en denken dan je gewend bent. Bedenk wat mensen van verschillende generaties motiveert, welke ervaringen zij hebben opgedaan en wat hun werkstijlen zijn. Laat je collega’s het gesprek met elkaar aan gaan, want bij wederzijds respect ontstaat een samenwerking die tot mooie resultaten kan leiden. 

2. Wees flexibel

Hoe cliché het misschien ook klinkt, is het belangrijk om flexibel te zijn als werkgever. Door te begrijpen wat andere generaties drijft, kun je rekening houden met hun behoeften en voorkeuren. Elke generatie heeft eigen wensen en behoeften, en waardeert verschillende manieren van werken. 

Zo zullen oudere generaties de behoefte hebben om parttime te werken, binnen de standaard kantoortijden. Millennials en Generatie Z bepalen daarentegen juist liever zelf hun werktijden om een optimale werk-privé balans te realiseren. Beide werkvormen vragen flexibiliteit van zowel de werkgever als overige collega’s.

3. Voorkom stereotyperende gedachten

We maken ons er allemaal wel eens schuldig aan: stereotyperen. Een babyboomer die denkt dat Millennials geobsedeerd zijn door technologie, of Generatie Z die denkt dat de ‘boomers’ koppig en inflexibel zijn. Door de verschillende generaties vaker met elkaar samen te laten werken, kan je deze stereotyperende gedachten verminderen. Besteed aandacht aan de mogelijkes stereotyperingen en laat collega’s juist focussen op de individuele verdiensten van werknemers. 

4. Leer van elkaar

De verschillende generaties hebben een schat aan kennis en ervaring die ze kunnen delen. Zo kunnen de babyboomers bijvoorbeeld de kennis en vaardigheden die zij tijdens hun jaren op de werkvloer hebben ontwikkeld, doorgeven aan jongere generaties. In ruil daarvoor kan een Millennial of Gen Z collega hen helpen met de laatste technologieën, zoals ontwikkelingen in social media en marketing.

Succesvolle teams met meerdere generaties waarderen en bouwen op elkaars vaardigheden en ervaringen. De focus ligt hierbij op individuele sterke punten, in plaats van op generatieverschillen. Hierdoor vindt iedereen zijn of haar sterke punten en ervaren ze een goede employee experience. 

5. Pas de communicatiestijl aan naar verschillende generaties

Iedereen heeft een favoriete communicatiemethode. Zo neigen oudere generaties naar één-op-één, telefonische of schriftelijke communicatie, terwijl Generaties X en Millennials juist de voorkeur geven aan e-mails en korte teksten. Generatie Z geeft over het algemeen de voorkeur aan social media, WhatsApp of andere korte communicatie. Door hier rekening mee te houden verhoog je de kans dat informatie gelezen wordt. 

Generaties verschillen ook in de mate van formaliteit die ze gebruiken. Oudere teamleden zijn meestal formeel, terwijl hun jongere collega's eerder spreektaal, afkortingen en emoji's gebruiken. Vasthouden aan je eigen favoriete communicatiemiddelen en -stijl kan anderen afschrikken. Hoewel het misschien niet natuurlijk aanvoelt, verhoog je de employee experience door de communicatie aan te passen aan de ontvanger.

6. Leg de focus op overeenkomsten in plaats van verschillen

Om een positieve werksfeer te creëren is het van belang om te focussen op de positieve punten. En hoewel men in het begin misschien moeite heeft om overeenkomsten tussen collega’s te vinden, zijn deze er vaak wel. Uit onderzoek blijkt zelfs dat er tussen verschillende generaties vaker overeenkomsten te vinden zijn, dan verschillen.

Conclusie

Werkgevers hebben vandaag de dag te maken met zo’n vier verschillende generaties op de werkvloer. Door mensen samen te laten werken die geboren zijn tussen de jaren 50 en 2005, ontstaan mooie kansen voor creativiteit en resultaatgerichtheid, maar ook voor conflicten en onbegrip.

Je kunt conflicten vermijden en een optimale employee experience realiseren door respectvol, flexibel en begripvol te blijven, stereotypen te vermijden en open te staan om van anderen te leren.

Een employee experience opbouwen die generaties overspant?

Wil jij ook aan de slag met de optimalisatie van jouw employee experience en onderzoek doen naar verschillende behoeftes van jouw medewerkers? Met de Insocial is dat mogelijk! Vraag een demo aan van een van onze experts.
Vraag een demo aan